Internorm QR skener

Kategorija: Mobilne aplikacije

O projektu

Austrijska kompanija Internorm je jedna od vodećih u oblasti proizvodnje i prodaje vrata i prozora u Evropi. Oni prodaju veliki broj vrata svakodnevno. Kako bi pružili više informacija i podrške svojim kupcima, oni štampaju QR kod na svakom računu. Internorm QR skener je mobilna aplikacija za čitanje QR kodova sa računa.
Internorm QR skener je dostupan za Android i za IOS. Zasniva se na klijent-server ahitekturi. Za ovu multijezičnu aplikaciju, razvijene su sledeće komponente: Android/IOS klijentska aplikacija za krajnje korisnike, web servis koji obezbeđuje podatke za klijentske aplikacije i MySQL baza podataka za skladištenje informacija. Web servis je pisan u PHP-u, ali uključuje C++ modul za QR procesuiranje. Klijentu je omogućena dokumentacija, a to uključujespecifikaciju dizajna i specifikaciju softverskog rešenja.Klijent: Internorm GmbH, Austria

Domen: Dizajniranje stambenih objekata, stambena izgradnja, marketing, reklamiranje

Obim posla: Dizajn, razvoj, dizajn arhitekture

Alati: Eclipse, Eventum, SVN

Tehnologije: PHP, C++, Lua (Corona)

Ukupna veličina projekta: 2 meseca