Assets validator

Kategorija: Desktop aplikacije i drugo

O projektu

Austrijska kompanija Internorm je jedna od vodećih kompanija u oblasti prozivodnje i prodaje vrata i prozora u Evropi. Njihovo poslovanje raste svakodnevno, kao i broj proizvoda i usluga koji nude. S obzirom na to da je su njihov najvažniji proizvod vrata, kao i na to da poseduju nekoliko aplikacija koje se bave predstavljanjem i vizualizacijom vrata, Internorm čuva informacije o vratima, kao i njihove slike. Informacije su vezane za opšte detalje vrata i elemenata vrata. Namena aplikacije Assets validator jeste validacija svih resursa kompanije, kao i čuvanje traga o mogućim promenama.
Assets validator je napravljen od nule za Internormove interne potrebe. Napisan je u Javi sa ciljem portabilnosti. Aplikacija je dostupna za Windows, Linux i MacOS. Sastoji se od nekoliko modula, koji omogućavaju validaciju kako lokalnih resursa, tako i resursa na udaljenoj lokaciji. Pored validacije, ona takođe omogućava vizuelnu prezentaciju vrata, elemenata vrata i ostalih relevantnih informacija.Klijent: Internorm GmbH, Austria

Domen: Procesuiranje slika

Obim posla: Dizajn, razvoj

Alati: Eclipse, Jira, SVN

Tehnologije: Java

Ukupna veličina projekta: 2 meseca