Sistem za podršku i upravljanje proizvodnjom

Kategorija: Web aplikacije

O projektu

Vodéna je inovativna IT kompanija, osnovana kao istraživačko odeljenje proisteklo sa Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Ovo preduzeće nudi istraživanje univerzitetskog nivoa, analizu podataka, kompjutersko modelovanje i optimizaciju, a sve integrisano kroz prilagođena i efikasna softverska rešenja. 
Sistem za podršku i upravljanje proizvodnjom je web alat, čija namena je analiza trenutnih i prethodnih stanja sistema, upravljanje proizvodnjom, a cilj mu je optimizacija procesa proizvodnje. Projekat je uključio izradu front-end dela projekta. Ovaj deo je razvijen od strane QPO Soft-a, dok su rezultati proračuna i drugi podaci dobijeni korišćenjem Rest API-ja, u skladu sa SOA arhitekturom. Angular i Bootstrap su izabrane tehnologije za ovaj projekat. Testni server i automatizacija (automated builds) su omogućeni klijentu u okviru ovog projekta.Klijent: Vodéna D.O.O, Serbia

Domen: Hidroprivreda

Obim posla: Razvoj, kontinuirana integracija (continuous integration), ručno testiranje

Alati: Git, Visual Studio Code, Yarn, Jeknins, Redmine

Tehnologije: Angular, Bootstrap, SOA

Ukupna veličina projekta: 4 meseca