Proman Consulting

Kategorija: Web sajtovi

O projektu

Proman je kreativni full-service studio koji se bavi poslovima poput kreiranja identiteta, kampanjama, social strategija, a to uključuje kreiranje sadržaja, pisanje projekata, regrutaciju i edukaciju ljudskih resursa pokretanje malih preduzeća. Sajt modernog stila reprezentuje prirodu Promana i povezanost sa poslednjim trendovima na tržištu.
Web sajt je razvijen od nule, u Laravel frejmvorku. Automatizacija (automated builds) i testni serve su bili omogućeni klijentu tokom razvoja. Takođe, sve komponente su testirane ručno. Sajt je responsive, što znači da je dostupan za sve platforme i web pretraživače.Klijent: Proman Consulting, Serbia

Domen: Marketing

Obim posla: Dizajn, razvoj, kontinuirana integracija (continous integration), ručno testiranje

Alati: PHPStorm, Git, Redmine, Jenkins

Tehnologije: Laravel, Bootstrap

Ukupna veličina projekta: 1 mesecPosetite sajt projekta