DRIP Platform

Kategorija: Web aplikacije

O projektu

D3eif GmbH je Austrijska kompanija sa sedištem u Lincu. Osnovna delatnost kompanije je logistika i u toj oblasti ostvaruju rastući trend.

DRIP je web platforma čija namena je da omogući međusobnu saradnju DRIP-ovih partnera. Platforma omogućava upravljanje resursima, razmenu resursa među partnerima, internu komunikaciju i praćenje stanja u realnom vremenu. Komponente sistema su razdvojene po klijent-server modelu i komuniciraju po SOA principima. Na frontend strani, za razvoj platforme koristi se Angular.Klijent: D3eif GmbH

Domen: Logistika

Obim posla: Razvoj

Alati: Jira, git, VS Code

Tehnologije: SOA, Angular, Angular Fireauth, Angular Firestore, Angular Firebase

Ukupna veličina projekta: 4 godinePosetite sajt projekta