Aviatos

Kategorija: Web aplikacije

O projektu

Aviatos je web platforma namenjena menadžmentu avio kompanija. Ova platforma ubrzava izvršavanje složenih proračuna unutar avio kompanije, upravljenje resursima, troškovima, kao i optimizaciju radnog rasporeda za zaposlene. Detaljniji opis je poverljiv, shodno ugovoru sa klijentom.Klijent: Confidential

Domen: Avioindustrija

Obim posla: Razvoj

Alati: Jira, Visual Studio Code, git

Tehnologije: SOA, Laravel, Angular

Ukupna veličina projekta: 7 meseci